เบื้องหลัง

ตอนที่ 1 ปฐมบทสู่เมืองโลซานน์

สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส มีเมืองหลวงชื่อว่า เบิร์น นับเป็นประเทศที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่การเดินทางไปของทีมงานไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชมทัศนียภาพของประเทศอันศิวิลัย แต่เราเดินทางไปเพื่อ ตามหาเรื่องราวสถานที่ และบุคคลสำคัญอันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เราเรียกที่นี่บ้านหลังที่สองของพ่อ

นอกจากการติดต่อประสานงาน และการลงพื้นที่จะยากลำบากมากแล้ว การใช้ภาษาสื่อสาร และการตามหาสถานที่สำคัญก็เป็นอุปสรรค อย่างหนึ่งของทีมงาน เพราะประเทศสวิตสื่อสารหลากหลายภาษา ทั้งอังกฤษ: Switzerland; เยอรมัน: die Schweiz; ฝรั่งเศส: la Suisse; อิตาลี: Svizzera; โรแมนช์: Svizra แผนที่และป้ายต่างๆเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ด้วยการสนับสนุนจากสถานทูตไทยประจำ กรุงเบิร์น เราจึงสามารถผ่านเรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่ของพวกเราไปได้ด้วยดี

การเดินทางในประเทศสวิตใช้รถไฟเป็นส่วนใหญ่ และก็เป็นเรื่องใหญ่พอตัวกับการขนสัมภาระกองถ่ายทำขึ้นลงรถไฟ และต้องเดินและ เดินเท่านั้น เพื่อหาโลเคชั่นอันเกี่ยวข้องกับเรื่องราว เราออกเดินทางจากที่พักก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และกลับหลังพระอาทิตย์ลาลับจาก พวกเราไปเสมอ อาหารเช้าและกลางวันของพวกเราจึงเป็นข้าวกล่องที่พกพามาเพียงพอต่อการแบ่งกันกินได้ เราไม่พกอาหารมามากเนื่อง จากจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเดินทาง สิ่งหนึ่งที่เราได้จากข้าวกล่องในแต่ละมื้อไม่ใช่ความอิ่มท้อง แต่เป็นการรำลึกถึงในหลวง ที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ก็ทรงเสวยเล็กน้อย และเดินทางอย่างยากลำบากกว่าพวกเราเป็นร้อยเท่า ทวีคูณ ข้าวกล่องทุกมื้อของพวกเราจึงเป็นความอิ่มใจ ภูมิใจ และมีกำลังใจต่อความยากลำบากในการทำงานครั้งนี้