กลุ่มทรู ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙“ และ และ เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๙๐ ปี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยจัดให้มีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตลอดทั้งปี ให้คนไทยไดร่วมใจถวายพระพร ร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณ และ
ร่วมใจทำดีให้พ่อ โดยพร้อมเพรียงกัน โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในสังคมในการเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันเก็บรวบรวม
และบันทึกเรื่องราวอันล้ำค่าและดีงามที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยไว้ในคลังสมบัติดิจิตอล ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการ
จารึก เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่คนไทย และประกาศเรื่องราวดีงามบนผืนแผ่นดินไทยให้เป็นที่จดจำไปทั่วโลก

นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จากทรู
กลุ่มทรู หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
ขอร่วมทำความดีแด่พ่อหลวงของเรา ร่วมเติมความภูมิใจให้เต็มชาติ
ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู
ทรู ให้คำสัญญา ที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและลงมือทำอย่างจริงจัง
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกที่เราอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม

1.Autistic Application

นวัตกรรมที่ทรูมีความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนสร้างเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถภาพทั้งทางกาย สติปัญญา และจิตใจให้แก่เด็กออทิสติกทั่วโลก สามารถเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก ได้ทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะของเด็กออทิสติกทุกระดับ ซึ่งถือเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ ที่สุด โดยแอพพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกนี้เป็นแอพที่ได้รับการยอมรับและความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลกได้รับการแปล3 ภาษาคือ ไทยจีนอังกฤษการันตีโดยผู้ปกครองและน้องๆผู้ใช้งานจริงแล้ว กว่าสามแสนคนทั่วโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองในเวทีระดับโลก

2.True Lab @มูลนิธิออทิสติกไทย

สถานที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และแหล่ง ค้นคว้าศึกษาให้กับผู้สนใจ (ครู ผู้ปกครอง นักวิจัย) ในการพัฒนา นวัตกรรมร่วมกันต่อไปสถานที่วิจัย และพัฒนานวัตกรรมสำหรับเด็กพิเศษรวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าศึกษาให้ กับผู้สนใจ (ครูผู้ปกครองนักวิจัย) ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันต่อไป

3.เครื่องจดจำสำหรับผู้พิการทางสายตา
MEM – My Eyes Memmory (Braille Note Taker)

นวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาสให้ดีขึ้นผลงานนวัตกรรมที่ได้ รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษา (ก่อตั้งโดย “ครอบครัวเจียรวนนท์”) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ทางการมองเห็น ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

อุปกรณ์มีลักษณะเป็นเบรลล์คีย์บอร์ดที่มีหน่วยความจำในตัว สามารถจดบันทึกและแสดงข้อมูลด้วยเสียง อีกทั้งสามารถใช้เป็นคีย์บอร์ดควบคุมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (ยูเอสบี) หรือ Bluetooth (บลูทูธ)ซึ่งผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูลที่จดบันทึก และส่งข้อมูล ที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เช่นโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งต่อและสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้

4.แอพพลิเคชั่น We Grow

แอพปลูกต้นไม้ของคนไทยเพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทยที่สุดของแอพแห่งความภูมิใจของคน ไทยกับรางวัลระดับโลกการันตีคุณภาพมาร่วมกันปลูกคนละนิดเพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืนของเราตลอดจนการ ร่วมแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้ เริ่มปลูกง่ายๆเพียงโหลดปลูกแชร์

5.แอพพลิเคชั่น Thai Missing

แอพตามหาคนหาย 1 ในนวัตกรรมความดีเพื่อสังคมจากกลุ่มทรูและมูลนิธิกระจกเงา เรื่ืองเด็กหายการ ลักพาตัวคือปัญหาสังคมไทยที่ทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความเชื่อที่ว่า “การรอคอยต้องมีวันสิ้นสุด”มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อแจ้งเบาะแสส่งคนหาย กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย

6.I will do Application

แอพลิเคชั่นปั่นเพื่อให้เป็นการนำกระแสนิยมของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย รวมพลัง “ให้” เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยออทิสติกผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรูโดยการปั่นจักรยาน สะสมกิโลเมตร ยิ่งปั่นมาก ยิ่งให้มาก ผ่านกิจกรรม “ปั่นเพื่อให้” 1 วัน โดยทุกคนปั่นรวมกัน 200 กิโลเมตร ทางทรูให้การสนับสนุนแท็บเล็ตทรูสมาร์ทแท็บ 7 นิ้ว คอว์ดคอร์ ที่มาพร้อมแอพพลิเคชั่นออทิสติกที่ เสริมทักษะด้านการสื่อสาร และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี โดยทรูบริจาคสูงสุด2,000 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล