สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขวัญแผ่นดินข้าว ตอนที่ 1ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง