สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ชุด ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย

พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ตอนที่ 1ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง