สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ดวงใจของแผ่นดิน ตอนที่ 1ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง