สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ชุด พระเจ้าแผ่นดิน

ตอน พลังของแผ่นดินและสายน้ำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง