สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตอน ฟื้นฟูสายน้ำ สร้างชีวิตใหม่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง