สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง คำอธิษฐาน ตอนที่ 1ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง