ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

พ่อไม่เคยไปไหนภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง